ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

Product Id: 12663
Μορφές συλλογικής δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών
Author: D. Ladas
Foreword: K. Adomeit
ISBN: 978-960-272-788-1
Pages: 192
Publication year: 2011
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">