Εκδήλωση – Η συμβολή των νόμων για τις ΑΕ [Ν 4548/2018] και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς [Ν 4601/2019] στη διαμόρφωση ενός νέου δικαίου των εταιριών

Εκδήλωση – Η συμβολή των νόμων για τις ΑΕ [Ν 4548/2018] και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς [Ν 4601/2019] στη διαμόρφωση ενός νέου δικαίου των εταιριών
Physical Attendance
Date: Monday 6 May 2019
Date and time: Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
Seminar Place: Αίθουσα «Ευρώπη», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Participation Fee:
 
  • Individuals

Η Εταιρία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
διοργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:

Η συμβολή των νόμων για τις ΑΕ [Ν 4548/2018]
και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς [Ν 4601/2019]
στη διαμόρφωση ενός νεου δικαίου των εταιριών

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, ώρα 18.30
Αίθουσα «Ευρώπη», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Ομιλητές

Σπήλιος Μούζουλας,
Δικηγόρος, Δ.Ν. Η ανα(δια)μόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών από τον Ν 4548/2018

Νικόλαος Πίτσος,
Δικηγόρος, Δ.Ν. Η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: ΕΜΕΟΔ, info@emeod.gr

Contact Us for more Information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">