ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
See an excerpt

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Product Id: 17507

• Προσωπικά δεδομένα
• Πνευματική ιδιοκτησία
• Πολιτιστική κληρονομιά

Author: M. Kanellopoulou-Boti
Foreword: Λ. Μήτρου
ISBN: 978-960-622-996-1
Shape: 14x21
Pages: 440
Publication year: 2020
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">