ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
See an excerpt

ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Product Id: 14768
Μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου
Series: Business & Company Law Studies
Author: D. Roussis
Foreword: G. Kallimopoulos
Direction of Series: E. Perakis
ISBN: 978-960-562-276-3
Evdoxus: 41959361
Shape: 17 Χ 24
Pages: 280
Publication year: 2014
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">