ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
See an excerpt

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Product Id: 15595
  • Έννοια δημοσίων επιχειρήσεων
  • Νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
  • Περιορισμοί δημόσιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
Series: PUBLIC LAW AND EUROPEAN PUBLIC LAW HANDBOOKS
Author: A. Iliadou
Foreword: E. Spiliotopoulos
Direction of Series: Th. Antoniou
ISBN: 978-960-562-511-5
Evdoxus: 59373597
Shape: 17 x 24
Pages: 280
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">