Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Seminar

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μια διαμεσολάβηση με ιδιάζουσες απαιτήσεις

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Physical Attendance LIVE STREAMING
Physical Attendance LIVE STREAMING
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Legal entities
 • Young & Trainee Lawyers
 • Students
Product Id: 17368
Date: Monday 13 July 2020
Date and time: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 (17:00 – 21:00)
Duration: 4 ώρες
Instructor: C. Machairas, Principal, Head of ADR Deloitte, Η. Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, L.LM., Εταίρος KBVL Law Firm, Ε. Αχλαδιανάκη, General Director – Association of Members of the Athens Exchanges
Ειδική Εισηγήτρια: Π. Σίδερη, Δικαστική Μεσολαβήτρια
 See all authors

Η Deloitte, η δικηγορική εταιρία KBVL, η NOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο ΕΟΔΙΔ διοργανώνουν ένα εξειδικευμένο Σεμινάριο για τη διαμεσολάβηση σε εμπορικές διαφορές μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος που συνιστούν μια ιδιάζουσα κατηγορία διαφορών που άγονται σε διαμεσολάβηση.

* Η Είσοδος για τους Δικαστές είναι Ελεύθερη

Οι συμμετέχοντες στο Σεμινάριο θα ενημερωθούν για την ιδιάζουσα αυτή κατηγορία διαφορών που άγονται προς Διαμεσολάβηση και θα γνωρίσουν πώς λειτουργεί στην πράξη. Χαρακτηριστικά των διαφορών αυτών είναι, ιδία, το μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον που έχουν ως αντικείμενο, τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που τις διέπουν, η ιδιότητα των μετεχόντων μερών, οι πρόσθετες εξειδικεύσεις και γνώσεις που απαιτούνται τόσο από την πλευρά του διαμεσολαβητή, όσο και από την πλευρά των συμπαριστάμενων δικηγόρων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με εμπορικές διαφορές, νομικούς συμβούλους εταιριών, ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων που έρχονται αντιμέτωπα στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, με την ανάγκη επίλυσης των ανωτέρω διαφορών, για την αποφυγή προσφυγής στα Δικαστήρια, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μη επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση για την κατά το δυνατόν εξομάλυνση αυτής πριν τη δικαστική διαμάχη.

Ορισμός – οριοθέτηση

 • Οριοθέτηση και ορισμός μιας «εμπορικής διαφοράς ως μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος»
 • H έννοια της επαγωγής της κληρονομίας και των «λόγων επαγωγής»
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά / ιδιαίτερη ορολογία / ιδιαίτερη αντιμετώπιση

Σύνθεση υποστηρικτικών ομάδων των μερών στη διαμεσολάβηση

 • Η σημασία της σύνθεσης και ο ρόλος τους
 • Επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων «διαμεσολάβησης»

Η επιλογή του διαμεσολαβητή

 • Πρόσθετα προσόντα, εμπειρία και εξειδίκευση του διαμεσολαβητή
 • Η πολυπλοκότητα της διαφοράς και η απαίτηση για ειδικές γνώσεις
 • Συνδιαμεσολάβηση
 • Εμπλοκή περισσότερων ειδικοτήτων (διαμεσολαβητών / υποστηρικτικών ομάδων / παραστατών δικηγόρων)

Τα βαρύνοντα στάδια της διαμεσολάβησης

 • Η σημασία της ορθής διατύπωσης:
  i) της συμφωνίας υπαγωγής στη διαμεσολάβηση
  ii) του πρακτικού διαμεσολάβησης
 • Το στάδιο της προετοιμασίας
 • Η κατανόηση των οικονομικών συμφερόντων και επιδιώξεων των μερών
 • Το στάδιο της διαπραγμάτευσης

Οι «κανόνες του παιχνιδιού»: Η αναγκαιότητα προκαθορισμένου «set of rules»

 • Η εκ των προτέρων γνώση των ειδικότερων κανόνων που θα διέπουν την διαδικασία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης
 • Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης στα μέρη
 • Αποτελεσματικότητα

Η Ρήτρα διαμεσολάβησης

 • Η σημασία της ορθής διατύπωσης της ρήτρας
 • Περιεχόμενο
 • Πρόβλεψη για ρήτρα Med – Arb

Η εκτελεστότητα του Πρακτικού Διαμεσολάβησης

 • Κεφαλαιώδης η σημασία του (αδυναμία εκτέλεσης = χαμένος κόπος, χρόνος, χρήμα)
 • Ιδιαιτερότητες

Ποινικά θέματα

 • Ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή του διαμεσολαβητή κατά την διαμεσολάβηση
 • Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν 4557/2018)
 • Η γνώση / προστασία του διαμεσολαβητή

Παρουσίαση ανωνυμοποιημένων πρακτικών επί των άνω θεμάτων από πραγματικές υποθέσεις

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Principal, Head of ADR Deloitte

Ο Χαράλαμπος Μαχαίρας είναι Αρεοπαγίτης ε.τ., με 37ετή και πλέον εμπειρία, κυρίως στα Δικαστήρια των Αθηνών και του Πειραιά. Εισήχθη στο δικαστικό σώμα το 1981. Είναι άριστος γνώστης της εγχώριας ένδικης διαδικασίας και νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά ναυτιλιακές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Έχει Master of Laws (LL.M.) (UCL), Λονδίνο 1988. Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, CEDR Λονδίνο 2011, CEDR Exchange Member, Διεθνής Διαιτητής - Μέλος LCIA European Users' Council. Μέλος ICC Hellas, Επικεφαλής τμήματος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Deloitte από το 2019 έως σήμερα. Είναι επίσης Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΕ επανειλημμένως, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Ο κ. Μαχαίρας είναι τακτικός εισηγητής / ομιλητής σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ και επί διαφόρων θεμάτων, όπως η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, η διεθνής διαιτησία, η διαμεσολάβηση και η εναλλακτική επίλυση διαφορών εν γένει. Τέλος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Ελληνική Δικαιοσύνη».

Ηλίας Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, L.LM., Εταίρος KBVL Law Firm

Ο Ηλίας Κοϊμτζόγλου είναι διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης & Συνεργάτες η οποία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών εταιριών Deloitte Legal. Ο κ. Κοϊμτζόγλου έχει μεγάλη εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς, διαδικασίες αναδιαρθρώσεων, αποκρατικοποιήσεις και συναλλαγές με διασυνοριακά χαρακτηριστικά. Συγκαταλέγεται διαχρονικά στους προτεινόμενους από διεθνή directories δικηγόρους, όπως IFLR, Legal 500 και Chambers. Ο κ. Κοϊμτζόγλου είναι απόφοιτος της Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (LL.B., 1995), του Πανεπιστημίου του Λονδίνου - King's College of Law School (LL.M., 1997) και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Columbia (LL.M., 2000).

Παναγιώτα Σίδερη, Δικαστική Μεσολαβήτρια

Η Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη είναι Πρόεδρος Πρωτοδικών Ανακρίτρια Διαφθοράς και από τον Σεπτέμβριο του έτους 2017 ορίσθηκε και Δικαστής - Μεσολαβητής. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο (2) πτυχίων Μaster of Laws (LLM), στην Πολιτική Δικονομία από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ- ΕΚΠΑ με τίτλο: “Judicial Education Programme in Banking and Finance” και το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέματα «Ιατρικές πράξεις - Νομικά και Ηθικά ζητήματα – Φάρμακα». Το 2002 μετά από αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα. Έχει κάνει επιστημονικές εισηγήσεις στο ΕΤΙ και έχει διδάξει στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ.

Ελευθερία Αχλαδιανάκη, General Director – Association of Members of the Athens Exchanges

Η Ελευθερία Αχλαδιανάκη, MBA - NTU, International Master HRM -MET, είναι ανώτερο Στέλεχος Διοίκησης με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών Συμμόρφωσης, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εποπτείας και ελέγχου Επενδυτικής Τραπεζικής και της Προέλευσης των συναλλαγών Κεφαλαιαγορών και αξιολόγηση κινδύνου Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Συμμόρφωσης, σε κορυφαίο διεθνή οργανισμό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καλύπτοντας τομείς όπως το Wealth Management, Private Banking, Corporate & Investment Banking, Securities & Markets ενώ εργάστηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων για πολλά έτη. Διδάσκει θέματα σχετικά με Τραπεζική Λειτουργία – Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος και Διαδικασίες, Επενδυτικές Υπηρεσίες και Επενδύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (‘Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) από το 2008, ενώ έχει εκπαιδεύσει πληθώρα στελεχών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεσμικού Πλαισίου Κεφαλαιαγοράς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα, διακρατεί την θέση της Γενικής Διευθύντριας του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">