Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Seminar

AUCTIONS, DISTRIBUTION OF THE PROCEEDS, RANKING LIST OF CREDITORS, PRIVILEGES UNDER LAWS No. 4335/2015 & 4512/2018 – (THESSALONIKI)

AUCTIONS, DISTRIBUTION OF THE PROCEEDS, RANKING LIST OF CREDITORS, PRIVILEGES UNDER LAWS No. 4335/2015 & 4512/2018 – (THESSALONIKI)
Physical Attendance
Αναμένεται νέα ημερομηνία
Physical Attendance
Αναμένεται νέα ημερομηνία
Participation Fee:
 
  • Individuals
  • Legal entities
  • Young & Trainee Lawyers
  • Students
Product Id: 17583
Date: Αναμένεται νέα ημερομηνία
Date and time: Friday 13 March 2020 (17:00 - 21:00)
Seminar Place: Lazart Hotel, Κολοκοτρώνη 16, Thessaloniki
Duration: 4 hours
Instructor: P. Rentoulis,, Attorney at Law, PhD

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η θεωρητική, νομολογιακή και πρακτική παρουσίαση της διαδικασίας διανομής του πλειστηριάσματος, καθώς και της κατάταξης των δανειστών σε περίπτωση συρροής προνομιούχων και μη προνομιούχων απαιτήσεων μετά τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τους Ν 4335/2015 και 4512/2018.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, που θέλουν να εξοικειωθούν περισσότερο με τη διαδικασία διανομής του πλειστηριάσματος και της κατάταξης των δανειστών μέσω της παρουσίασης της θεωρίας και της νομολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα αυτά, αλλά και μέσω της αναφοράς παραδειγμάτων

Υποκείμενα και αντικείμενο της διανομής

→ Ο επισπεύδων και οι αναγγελμένοι δανειστές
→ Οι πολλαπλές αναγκαστικές κατασχέσεις
→ Πλειστηρίασμα και αναπλειστηρίασμα
→ Τα έξοδα της εκτέλεσης

Διανομή πλειστηριάσματος με πράξη διανομής

Διανομή πλειστηριάσματος με πίνακα κατάταξης

→ Προδικασία
→ Τυχαία και οριστική κατάταξη
→ Η σύμμετρη ικανοποίηση
→ Γενικά προνόμια
→ Ειδικά προνόμια
→ Συρροή προνομίων
• Με βάση το άρθρο 977 ΚΠολΔ
• Με βάση το άρθρο 977Α ΚΠολΔ

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

→ Φύση και αντικείμενο
→ Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον
→ Προθεσμία
→ Άσκηση και συζήτηση
→ Λόγοι ανακοπής
→ Απόφαση και ένδικα μέσα

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ, Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της Δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική». Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και κάτοχος ΜΔΕ στην Πολιτική Δικονομία του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του ελληνογαλλικού ΜΔΕ στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο που οργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Universite Montesquieu - Bordeaux IV. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Βιβλιοθήκη και στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, κάνοντας εισηγήσεις στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στο νομικό Τύπο. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Τα δομικά και λειτουργικά γνωρίσματα του γαλλικού αστικού δικονομικού δικαίου σε σύγκριση με το ελληνικό δίκαιο» δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών τον Μάρτιο του 2009. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση που έχουν εκδοθεί ή επίκειται να εκδοθούν από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών «Εφαρμογές Αστικού Δικονομικού Δικαίου» και «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας», καθώς και του προγράμματος (εφαρμογής) οργάνωσης δικηγορικών γραφείων ALMA, συμβάλλοντας διαρκώς στην ανάπτυξη και την επικαιροποίησή του.

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 100 €, ΝΠ: 120 €, Ασκούμενοι: 80 €, Φοιτητές: 65€

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου - Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg


Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.


Εγγραφές - Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Έλενα Χαλκιά, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.org, www.nb.org | www.nbcongress.gr

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">