Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Set Ascending Direction
 1.  See all authors
  Instructor: 
  E. Vagena, Δικηγόρος, ΔΝ, DEA Droit et Informatique, CIPP/E.
  Κ. Βαβούσης, Information Security Consultant, M.Sc,. Ph.D.c.
  Duration: 8 ώρες
  Date: Tuesday 2 July 2019
  Date and time: Τρίτη 2 & Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
  Participation fee
  • Individuals
  • Individuals
  • Legal entities
  • Legal entities
  • Law firms
  • Law firms
  • Young & Trainee Lawyers
  • Young & Trainee Lawyers
  • Students
  • Students
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">