Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Video On-demand

LEGAL PROTECTION OF MAIN RESIDENCE IN GREECE

A practical guide
LEGAL PROTECTION OF MAIN RESIDENCE IN GREECE
Video On-demand
Video On-demand
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Legal entities
Product Id: 17491
Date: Οn demand
Date and time: Tuesday(17.00 - 21.00)
Duration: 4 hours
Instructor: V. Tsiafoutis,Attorney-at-law, LL.M., Legal Advisor at Ekpizo

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων οφειλετών έχει τροποποιηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ν 3869/2010 τροποποιήθηκε σημαντικά και πλέον βασικό εργαλείο προστασίας αποτελεί η διαδικασία του Ν 4605/2019. Η διαδικασία αυτή συνδυάζει τον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη δικαστική ρύθμιση. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και οι αλλαγές που επέφερε πρόσφατα ο Ν 4638/2019, σε συνδυασμό με το πλήθος των προϋποθέσεων, τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής αλλά και το γεγονός ότι η εξωδικαστική αλλά και η δικαστική διαδικασία εισάγονται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη, καθιστούν αναγκαία τη θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση. Εν τέλει το Σεμινάριο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό υπαγωγής του οφειλέτη στη διαδικασία του Ν 4605/2019 με εμβάθυνση σε ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν και συγκριτική επισκόπηση του συνόλου των δυνατοτήτων που παρέχει η ελληνική έννομη τάξη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους της πράξης, που ασχολούνται με υποθέσεις διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και σε νομικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

 • Προϋποθέσεις υπαγωγής
 • Η ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα
 • Προσωρινή αναστολή πλειστηριασμο
 • Όροι προστασίας της κατοικίας
 • Η συνεισφορά του Δημοσίου
 • Συνέπειες ρύθμισης
 • Διαφορές με το καθεστώς προστασίας Ν 3869/2010
 • Η αίτηση στο δικαστήριο
 • Προϋποθέσεις άσκησης
 • Προσωρινή προστασία του οφειλέτη
 • Η απόφαση επί της αίτησης
 • Ν 3869/2010
 • Κώδικας Δεοντολογίας Ν 4224/2013
 • Γενικές διατάξεις ΑΚ

Βίκτωρας Τσιαφούτης,

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Tύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">