ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
See an excerpt

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Product Id: 14737
Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Series: INTERNATIONAL AND EUROPEAN FINANCIAL LAW STUDIES
Direction of Series: K. Stefanou, Chr. Gortsos
Author: Chr. Gortsos
ISBN: 978-960-562-144-5
Evdoxus: 33133928
Shape: 17 Χ 24
Pages: 446
Publication year: 2014
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">