ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
See an excerpt

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Product Id: 14344
Author: I. Farsedakis, Chr. Satlanis
ISBN: 978-960-562-085-1
Evdoxus: 33153110
Pages: 400
Publication year: 2013
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">