ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Product Id: 12503
Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Author: Τ. Κυριαζή
Foreword: Linos-Alexander Sicilianos
ISBN: 978-960-272-696-9
Pages: 368
Publication year: 2010
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">