ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1982

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1982

Product Id: 00000
Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Editor: S. Karatza
Contribution: B. Antonopoulos, Γ. Αρβανίτης, P. Vafeiadou, M. Voutsara, M. Georgiadou, E. Giannopoulou, M. Deredaki, Α. Ζαχαριάδης, T. Zombolas, A. Theodoroy, P. Kakkalis, Α. Καλαντζής, V. Karakostas, A. Karamichalelis, Ι. Κατράς, A. Kontothanasi, Σ. Κουμαρτζάκης, N. Kourakis, Ε. Κουρμπάση-Κακκαλή, S. Lekeas, L. Margaritis, P. Marinakis, M. Mavromichalis, Α. Μπλάτσιος, V. Papangelopoulou, V. Papadogamvrou, K. Papaeuaggelou, S. Pavlaki, S. Paylou, E. Perakis, Π. Πολιτάκη, Α. Σίμος, Th. Stigas, N. Triantos, M. Tsikouri, V. Tsoumas, I. Farsedakis, K. Xatzikonstanti, Σ. Χατζηλογίου
ISBN: 1108-2798
Publication year: 1983
 
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">