ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2005

Product Id: 00000
Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Editor: S. Karatza
Contribution: B. Antonopoulos, Γ. Αρβανίτης, P. Vafeiadou, E. Galani, M. Georgiadou, E. Giannopoulou, M. Deredaki, Α. Ζαχαριάδης, T. Zombolas, A. Theodoroy, P. Kakkalis, Α. Καλαντζής, V. Karakostas, A. Karamichalelis, M. Katzela, Α. Κοντογεωργάκη, Ε. Κουρμπάση-Κακκαλή
ISBN: 1108-2798
Pages: 2219
Publication year: 2006
 
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">