Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket
Seminar

Γερμανική Νομική Ορολογία (6ο ΤΜΗΜΑ)

Γερμανική Νομική Ορολογία (6ο ΤΜΗΜΑ)
LIVE STREAMING
LIVE STREAMING
Participation Fee:
 
  • Individuals
  • Legal entities
  • Young & Trainee Lawyers
  • Students
Product Id: 17788
Date: Tuesday 1 December 2020
Date and time: 1, 3, 8, 10, 15, 17 Δεκεμβρίου 2020 (18:00 – 21:00, κάθε Τρίτη & Πέμπτη)
Duration: 18 ώρες
Instructor: Ch. Papatsori, Attorney-at-law (licensed to practice before the Greek Supreme Court),
MJI, Translator – Interpreter

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας. Για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα και πρακτικά θέματα. Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά ορθή διατύπωσή τους στη γερμανική γλώσσα. Επίσης θα δοθεί έμφαση στον προφορικό λόγο και στις ιδιαιτερότητες της σωστής απόδοσης νομικών όρων μέσα από τη συζήτηση επιλεγμένων ζητημάτων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος θα διατίθενται επιπλέον διδακτικό υλικό και πηγές, ταξινομημένο ανά κλάδο δικαίου, για περαιτέρω ατομική μελέτη και εξάσκηση.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία, υποψήφιους για τις εξετάσεις του δικαστικού σώματος, σε δικηγόρους της μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας καθώς και σε όλους τους νομικούς που έρχονται σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική νομική ορολογία. Η γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου C1 αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος.

„ Δημόσιο Δίκαιο

- Θεμελιώδη δικαιώματα: προστασία και περιορισμοί, νομολογία Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου
- Δομή και οργάνωση του κράτους: ομοσπονδιακά όργανα, σχέση ομοσπονδίας-ομόσπονδων κρατιδίων, νομοθετικές αρμοδιότητες
- Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: διαδικασία, είδη προσφυγών
- Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία: βασικές έννοιες γενικού διοικητικού δικαίου, επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ειδικού διοικητικού δικαίου, διάκριση μεταξύ ομοσπονδιακής διοικητικής νομοθεσίας και διοικητικής νομοθεσίας των ομόσπονδων κρατιδίων, δομή και αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων „

Ποινικό Δίκαιο

- Επιλεγμένα ζητήματα από το Γενικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως αξιόποινη πράξη, το άδικο της πράξης, δόλος και αμέλεια, πλάνη, απόπειρα και συμμετοχή
- Ανάλυση των κυριότερων εγκλημάτων από το Ειδικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά της τιμής
- Ορολογία ποινικής δικονομίας „

Αστικό Δίκαιο

- Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιοπραξίες, δήλωση βουλήσεως, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
- Γενικό Ενοχικό Δίκαιο: παροχή, αδυναμία παροχής, υπερημερία, ενοχή, συμβατική σχέση, συμβατική υπαναχώρηση
- Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο: πώληση και ανταλλαγή, μίσθωση, σύμβαση έργου, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, δάνειο, χρησιδάνειο, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, σύμβαση εργασίας
- Εμπράγματο Δίκαιο: κινητά και ακίνητα πράγματα, εμπράγματα δικαιώματα, κτήση και προστασία της κυριότητας και της νομής, δουλείες, υποθήκη
- Οικογενειακό Δίκαιο: μνηστεία, σύναψη και λύση γάμου, γαμικό σύμφωνο, περιουσιακό καθεστώς των συζύγων, διατροφή, σχέσεις γονέων και τέκνων
- Κληρονομικό Δίκαιο: κληρονομική διαδοχή, εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη (είδη, σύνταξη, περιεχόμενο, ανάκληση, δημοσίευση), κληρονομική σύμβαση, αγωγή περί κλήρου
- Επιλεγμένα θέματα πολιτικής δικονομίας

Χριστίνα Παπατσώρη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MJI, Μεταφράστρια - Διερμηνέας

Η Χριστίνα Παπατσώρη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μεταφράστρια και διερμηνέας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη Γερμανία, στη Νομική Σχολή του Justus-Liebig Universitätät Gießßen (Erstes Juristisches Staatsexamen 2001, Magister Juris Internationalis 2002). Είναι κάτοχος κρατικού διπλώματος μετάφρασης και διερμηνείας – με ειδίκευση στην νομική ορολογία – από το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης (Hessisches Kultusministerium 1998, 2001). Έχει εργασθεί ως εξουσιοδοτημένη μεταφράστρια και ορκωτή διερμηνέας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Gießen Γερμανίας (1998-2005). Συμμετείχε στην μεταφραστική ομάδα του πολιτικού-αυτοβιογραφικού βιβλίου του πρώην καγκελαρίου Gerhard Schröder “Κρίσιμες Αποφάσεις. Η ζωή μου στην πολιτική” (2007). Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του γερμανο-ελληνικού / ελληνο-γερμανικού Λεξικού Νομικών Όρων της Νομικής Βιβλιοθήκης (2013) και επιμελείται την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του. Από το 2008 ως το 2015 δίδαξε γερμανική νομική ορολογία στο Goethe Institut Athen. Η δικηγορική πρακτική της περιλαμβάνει και υποθέσεις που άπτονται του γερμανικού δικαίου. Διερμηνεύει ενώπιον δικαστηρίων και επιμελείται μεταφράσεις νομικών άρθρων που δημοσιεύονται στον ελληνικό και γερμανικό επιστημονικό τύπο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020., υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% για το 2020.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Χριστίνα Παπατσώρη
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  59177

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης με βαθμολόγηση, θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία μετά το πέρας του προγράμματος. Οι υπόλοιποι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης πρόσθετου workshop 6 ωρών με στόχο την επιπλέον επεξεργασία νομικών, γλωσσικών και μεταφραστικών θεμάτων που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος. Θα χρησιμοποιηθούν κείμενα από την καθημερινή νομική πρακτική όπως αποφάσεις και δικόγραφα. Όπου χρειάζεται θα γίνει εξάσκηση στην έκφραση με γλωσσικές ή / και μεταφραστικές ασκήσεις ενώ, για την εξάσκηση της κατανόησης κειμένων και του προφορικού λόγου, οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν και παρουσιάσουν προφορικά συγκεκριμένο θέμα που θα τους δοθεί.

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">