Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
See an excerpt

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Product Id: 15786

Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση

Series: Business & Company Law Studies
Direction of Series: E. Perakis
Author: Χ. Χριστοπούλου
ISBN: 978-960-562-598-6
Evdoxus: 59394288
Shape: 17 x 24
Pages: 360
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">