ΗΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΗΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Product Id: 10422
Series: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Author: Christian Debuyst
Απόδοση: I. Sagkounidou-Daskalaki
ISBN: 960-272-048-4
Evdoxus: 10539
Pages: 222
Publication year: 1999
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">