Κ. Αλεπάκος

, Δικηγόρος, LL.M.Seminars/Educational Programs

 1. Instructor: Κ. Αλεπάκος, Δικηγόρος, LL.M., C. Kallinteris, Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , P. Koureleas,
   See all authors
  Duration: 8 ώρες
  Participation fee
  • Individuals
  • Legal entities
  • Law firms
  • Young & Trainee Lawyers
  • Students
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">