ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
See an excerpt

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Product Id: 15565
Κατ΄ άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού ΕΕ 650/2012
Editor: H. Pampoukis
Author: H. Pampoukis, Ch. Tsouka, D. Stamatiadis, N. Davrados, A. Metallinos, Ch. Meidanis, , G. Panopoulos,, E. Nikolaou, V. Marazopoulou, G. Somarakis, G. Nikolaidis, Ch. Zoumpoulis, M.-E. Grammatopoulou
ISBN: 978-960-562-502-3
Evdoxus: 59358433
Shape: 17 х 24
Pages: 754
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">