ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Product Id: 12645
Ο Ανήλικος Δράστης - Το Ανήλικο Θύμα, Προστασία Ανηλίκων, Πρόληψη, Επιμελητές Ανηλίκων
Editor: Ch. Dimopoulos, K. Kosmatos
Contribution: N. Lagou
ISBN: 978-960-272-775-1
Evdoxus: 111164
Pages: 432
Publication year: 2010
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">