Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
See an excerpt

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Product Id: 15844

Ενημέρωση με τον Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016)

Editor: Charalambos Chryssanthakis
Contribution: A. Papathomas
ISBN: 978-960-562-638-9
Evdoxus: 68396587
Shape: 14 x 21
Pages: 264
Publication year: 3η, 2016
Price:
 
  • e Book
  • e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">