ΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Product Id: 10493
Μελέτες στην κοινωνιολογία της παρέκκλισης
Series: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Author: H. S. Becker
Απόδοση: Α. Κουτζόγλου, Β. Μπουρλιάσκος
ISBN: 960-272-056-5
Evdoxus: 10570
Pages: 265
Publication year: 2000
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">