ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
See an excerpt

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Product Id: 15643
Νεώτερες εξελίξεις και προβληματισμοί

Συνέδριο της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ
Author: Α. Αλεφάντη, Α. Αντωνίου, Θ. Αραβάνης, S. Vlachopoulos, G. Gerapetritis, Α. Γέροντας, G. Giannakourou, Γ. Γκανασούλης, K. Gogos, Ch. Detsaridis, Κ. Καρατσώλης, Λ. Κιουσοπούλου, Α. Κουλίδης, E. Kouloumpini, P. Lazaratos, Ε. Λευθεριώτου, A. Ligomenou, Ν. Μαμαλούγκας, G. Maragkou, Ε.– Α. Μαριά, Δ. Μέλισσας, X. Mitkidis, Chr. Ntouhanis, Δ. Οικονόμου, A. Sakellaropoyloy, G. Siouti, Ε. Τολέρης, A. Xarokopou
ISBN: 978-960-562-527-6
Evdoxus: 59373619
Shape: 17 Χ 24
Pages: 584
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">