ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
See an excerpt

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ

Product Id: 14483
Έφεση κατά αποφάσεων
Author: L. Margaritis
ISBN: 978-960-562-159-9
Evdoxus: 33153319
Pages: 592
Publication year: 2013
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">