ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2000

Product Id: 10671
Ετήσια συλλογή ποινικής νομολογίας ΑΠ (από το 1998)
Series: LIBRARY OF PENAL JUSTICE
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Editor: D. Ziminiatis, M. Georgiadou
ISBN: 1108-4243
Pages: 556
Publication year: 2001
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">