ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2010
See an excerpt

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 2010

Product Id: 12970
Series: LIBRARY OF PENAL JUSTICE
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Editor: N. Lagou
ISBN: 1108-4243
Pages: 728
Publication year: 2012
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">