ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Product Id: 11415
Series: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Απόδοση: Ch. Zarafonitou
Author: M. Delmas-Marty
ISBN: 100-000-089-00
Evdoxus: 10609
Pages: 392
Publication year: 2005
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description

Usually ordered with this product

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">