ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
See an excerpt

ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Product Id: 15640
Ερμηνεία - Υποδείγματα
Editor: J. Karakostas
Author: Κ. Γεράκη, A. Kontis, K. Saitakis, Th. Tsivolas
ISBN: 978-960-562-525-2
Evdoxus: 59373624
Shape: 17 Χ 24
Pages: 588
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">