ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ)

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ)

Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4548/2018

1ος Τόμος: Άρθρα 1-85
2ος Τόμος: Άρθρα 86-190

Author: N. Vervesos, St. Dritsas, E. Karamanakoy, Ch. Livada, Dr. Ioannis E. Linaritis, M. Mastromanolis , E. Perakis, M. Perakis, A. Rokas, G. Sotiropoulos, N. Tellis, Ch. Chasapis, D. Christodoulou, G. Psaroudakis
Editor: G. Sotiropoulos
ISBN: 978-960-622-968-8
Shape: 17x24
Pages: 2250
Publication year: 2020
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">