Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
See an excerpt

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Product Id: 14850
  • Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης
  • Η "μεσότητα" του ελληνικού δικαίου
  • Όρια καταστατικής ελευθερίας
  • Υποχρεωτικό - προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920
Series: Business & Company Law Studies
Author: I. Stamataki
Direction of Series: E. Perakis
ISBN: 978-960-562-329-6
Evdoxus: 50660179
Shape: 17 x 24
Pages: 482
Publication year: 2014
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">