ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
See an excerpt

ΠΕΡΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Product Id: 15590

Καθορισμός - Προστασία - Κυρώσεις - Επιτρεπτές επεμβάσεις

Series: TECHNICAL APPLICATIONS OF ADMINISTRATIVE LAW FOR LAWYERS AND ENGINEERS
Author: M. Bakavou , Fotis Fotopoulos
ISBN: 978-960-562-510-8
Evdoxus: 59373564
Shape: 17 Χ 24
Pages: 224
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">