ΣΔΙΤ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΔΙΤ - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Product Id: 11666
Το Συμβατικό Πλαίσιο
Author: I. Venieris
ISBN: 978-960-272-410-1
Pages: 648
Publication year: 2007
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">