ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
See an excerpt

ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Product Id: 15920

Συγκριτική ανάλυση με έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο

Series: Business & Company Law Studies
Direction of Series: E. Perakis
Author: H. Voelkel
ISBN: 978-960-562-653-2
Evdoxus: 68396934
Shape: 17 x 24
Pages: 344
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">