ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ος ΤΟΜΟΣ
See an excerpt

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ος ΤΟΜΟΣ

Product Id: 15821

• Γενικό μέρος • Απόδειξη • Μικροδιαφορές • Λογοδοσία • Διανομή
• Ένδικα μέσα • Ένδικα βοηθήματα • Ειδικές διαδικασίες • Ασφαλιστικά μέτρα

Author: N. Triantos, V. Tsoumas, Al.-P. Sivitanidis, K. Koutsoulelos, O. Pardala
Editor: K. Koutsoulelos
ISBN: 978-960-562-631-0
Evdoxus: 68396555
Shape: 17 x 24
Pages: 760
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">