Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
See an excerpt

Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Product Id: 15787
 • Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Λογιστική & φορολογική βάση
 • Κανονιστικό πλαίσιο βάσει ΕΛΠ
 • Φορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενη Φορολογία
 • Εφαρμογές - Παραδείγματα
Author: N. Sgourinakis, Or. Vlismas
ISBN: 978-960-562-601-3
Evdoxus: 59394306
Shape: 17 x 24
Pages: 200
Publication year: 2016
Price:
 
 • Book (printed)
 • Book (printed)
 • e Book
 • e Book
 • Book (printed) + e Book
 • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">