ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
See an excerpt

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Product Id: 17423

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου

Editor: Minutes of the Conference of the Greek Association of Family Law
Author: Φ. Ευαγγελίδου-Τσικρικά, Ch. Katsianis, A. Kotzampasi, Α. – Ν. Κουκούλης, N. Koumoutzis, M. – A. Kostopoulou, G. Lekkas, G. Orfanidis, D. Papadopoulou-Klamari, Th. Trokanas
Foreword: Ch. Stampelou
ISBN: 978-960-622-954-1
Shape: 17x24
Pages: 200
Publication year: 2019
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">