Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
See an excerpt

Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Product Id: 15680
Series: CIVIL LAW STUDIES
Author: Ι.-Α. Φαρχούντ
Foreword: A. Chiotellis
Direction of Series: J. Karakostas
ISBN: 978-960-562-542-9
Shape: 17 x 24
Pages: 188
Price:
 
  • e Book
  • e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">