ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
See an excerpt

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Product Id: 15905

Μετά τη θέση σε ισχύ των Ν 4242/2014 & 4335/2015

Author: V. Tsoumas
ISBN: 978-960-562-666-2
Evdoxus: 68396985
Shape: 17 x 24
Pages: 432
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">