ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μετά τον Ν 4335/2015
See an excerpt

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Μετά τον Ν 4335/2015

Product Id: 15794

Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα

Author: I. Chamilothoris
Contribution: P. Vafeiadou, A. Plevri, Ι. Michailidis
Επιμέλεια υποδειγμάτων: P. Rentoulis
ISBN: 978-960-562-615-0
Evdoxus: 68396547
Shape: 17 x 24
Pages: 936
Publication year: 2η, 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">