ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
See an excerpt

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Product Id: 15621
Μετά τον νέο Ν 4335/2015 (ισχύς από 1.1.2016)
Author: K. Koutsoulelos
ISBN: 978-960-562-522-1
Evdoxus: 59373609
Shape: 17 Χ 24
Pages: 328
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">