Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
See an excerpt

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Product Id: 15733

Η ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 2121/1993 και συγκριτική επισκόπηση (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία)

Series: CIVIL LAW STUDIES
Author: Ε - Λ. Κοντουμά
ISBN: 978-960-562-567-2
Evdoxus: 59375708
Shape: 17 x 24
Pages: 296
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">