Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
See an excerpt

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Product Id: 15678

Υπό το πρίσμα μιας γενικής μεθόδου ερμηνείας της δήλωσης βούλησης

Author: B. Kolias
ISBN: 978-960-562-534-4
Evdoxus: 59397138
Shape: 17 x 24
Pages: 288
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">