ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
See an excerpt

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Product Id: 15898

Ερμηνεία – Διαγράμματα – Υποδείγματα

Author: M.- N. Marouda, V. Saranti
ISBN: 978-960-562-655-6
Evdoxus: 68402914
Shape: 17 x 24
Pages: 370
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">