ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Publication Year:

Μια ιστορία για τη διαφθορά και τις συνέπειές της


Το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Άρη Δημοκίδη με τίτλο «Οι Μικροί Αδιάφθοροι στο Λούνα Παρκ του Τρόμου» κυκλοφορεί στη σειρά των Λογοτεχνικών Βιβλίων Γνώσεων της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης. Το βιβλίο έχει διακριθεί στη short list των 10 καλύτερων βιβλίων για το Βραβείο  oanagnostis.gr στ...
 
A story about the importance of justice. Teenager Aris learns from his grandfather and former Judge that Justice helps us create a safe environment for people to live in. Without justice, there would be nothing to stop wrong doings from happening and nothing to prevent/punish people for doing things...
 
A menu with Laws and Mind
A story of the Taste Connoisseur Mr. Frikases, who looks for quality food, which does good to our health, is good for the local economy and respects our planet. This book serves the principle that individuals benefit from becoming knowledgeable about the origins of their food, the conditions under w...
 
A story about violence in football
A story about violence, racism, discrimination, doping and corruption in football and how all those badly affect this fascinating game. Wherever we live, whatever our connection to the game, whatever our background, all football people, clubs, players, fans we have to create a united front against t...
 
A book for the rights of animals. Barbarossa, a clever dog, acts as lawyer for its friends and heads to the Supreme Court to defend animals’ rights. Young readers realize the needs of animals and learn about the laws and treaties that protect them...
 

Publications


Close
Privacy Settings

We use cookies data for the smooth operation of our website, as well as gather information that help us provide the most of our services. But you will decide on this data.

30%
Why is this data important?

This helps us to improve your experience and provide even better services, products and support.

Terms of Use Privacy Policy
">