ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Product Id: 00057
Series: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Editor-in-Chief: I. Farsedakis
Απόδοση: Α. Σινιόσογλου
Author: J.-P. Marat
ISBN: 100-000-087-00
Pages: 184
Publication year: 1990
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">