Συνέδρια

Shop By
Forms of Participation
Set Descending Direction
 1. Date: Αναμένεται νέα ημερομηνία
  Participation fee
  • Individuals
  • Legal entities
  • Students
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΦΠ
 2. Date: Αναμένεται νέα ημερομηνία
  Participation fee
  • Individuals
  • Legal entities
  • Students
 3. Date: Thursday 24 September 2020
  Date and time: 24, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2020
  Participation fee
  • Individuals
  • Legal entities
  • Young & Trainee Lawyers
  • Students
 4. Participation fee
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΧΩΡΙΣ COCKTAIL
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΕ COCKTAIL
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΧΩΡΙΣ COCKTAIL
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΕ COCKTAIL
  • MEΛΗ ΑCC - ΜΕ COCKTAIL
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">