ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού δικαίου

Editor: Association of Greek Commercialists
ISBN: 978-960-562-641-9
Evdoxus: 68396595
Shape: 17 x 24
Pages: 522
Publication year: 2016
 

Description