ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση και ο ρόλος τους στην άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής στην Ελλάδα
Author: Α. Αρφαράς
Foreword: E. Lampropoulou
ISBN: 978-960-562-500-9
Evdoxus: 59373575
Shape: 17 Χ 24
Pages: 232
Publication year: 2015
 

Description
Close
Privacy Settings

We use cookies data for the smooth operation of our website, as well as gather information that help us provide the most of our services. But you will decide on this data.

30%
Why is this data important?

This helps us to improve your experience and provide even better services, products and support.

Terms of Use Privacy Policy
">