Video On-demand

ISSUES ARISING FROM THE EXCESSIVE LENGTH OF PROCEEDINGS – INDIVIDUAL APPLICATION BEFORE THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Online participation through our training platform edu.nb.org

Video On-demand
Video On-demand
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Legal entities
 • Students
Product Id: 14863
Video Seminar Event Date: Tuesday 21 October 2014
Duration: 4 hours
Instructor: N. Fragkakis, Attorney-at-law
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα γενικά ζητήματα και τα διαδικαστικά βήματα για την άσκηση ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ καθώς και το ειδικότερο ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα και τα νέα ένδικα μέσα (αίτηση δίκαιης ικανοποίησης και αίτηση επιτάχυνσης) που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους που επιθυμούν να έχουν μια σαφή εικόνα και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη επιστημονική και πρακτική άποψη σχετικά με την άσκηση ατομικής προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ αλλά και τα νέα ένδικα μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής διάρκειας των δικών.

Το ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα
- Διοικητικές δίκες
- Αστικές δίκες
- Ποινικές δίκες 

Η υπερβολική διάρκεια από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και η ατομική προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ
- Παραβίαση του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ
- Παραβίαση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ 

Η νομολογία του ΕΔΔΑ κατά της Ελλάδας σε υποθέσεις υπερβολικής διάρκειας δίκης. Το συστημικό πρόβλημα
- Διοικητικές δίκες (υπόθεση Βασίλειος Αθανασίου κ.λπ. κατά Ελλάδας)
- Αστικές δίκες (υπόθεση Γλύκατζη κατά Ελλάδας)
- Ποινικές δίκες (υπόθεση Μιχελιουδάκης κατά Ελλάδας)

Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής διάρκειας των δικών
- Νομοθετική προϊστορία
- Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα διοικητικά δικαστήρια και αίτηση επιτάχυνσης: Ο Ν 4055/2012 (άρθρα 53-60)
- Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Ο Ν 4239/2014
- Η μέχρι σήμερα νομολογία 
- Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ κατά Ελλάδας

Πορίσματα για τον εφεξής χειρισμό της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας των δικών

Ο Νίκος Φραγκάκης από το 1971 ασκεί ενεργό δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ακυρωτικών-αναιρετικών και ουσίας. Έχει παραστεί επανειλημμένως ενώπιον του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ. Έχει επίσης ασκήσει καθήκοντα μοναδικού διαιτητή σε διεθνείς διαφορές, στα πλαίσια του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Υπήρξε εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης δικαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει διατελέσει: Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1997-2008), Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1998-2005) και μέλος της (2006-2008), Αν. μέλος του ΔΣ, για λογαριασμό της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισμού της ΕΕ (EUMC) και του προσωρινού ΔΣ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Βιέννη, 2005-2007), Σύμβoυλoς ad hoc για θέματα κoιvoτικoύ δικαίoυ τoυ Υπoυργoύ Παιδείας (1994-1995), Νομικός Σύμβουλος και Πρoϊστάμεvoς της Νoμικής Υπηρεσίας της Μόvιμης Αvτιπρoσωπείας της Ελλάδας στις Ε.Κ. (Βρυξέλλες, 1986-1989), ενώ είναι Πρόεδρος (από το 2003) και Διευθυvτής (1991-2010) τoυ Ελληvικoύ Κέvτρoυ Ευρωπαϊκώv Μελετώv και Ερευvώv (EKEME), Μέλoς του ΔΣ της Ελληνικής ΄Ενωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 2007), Επιστημovικός συvεργάτης τoυ Ελληvικoύ Ivστιτoύτoυ Διεθvoύς & Αλλoδαπoύ Δικαίoυ (από τo 1978), Μέλος της Ελληvικής Εταιρίας Διεθvoύς Δικαίoυ και Διεθvώv Σχέσεωv (μέλος του ΔΣ 1983-1987), Μέλος της ΄Εvωσης Ευρωπαίωv Δικηγόρωv (από το 1997), επιμελητής της ύλης του «Νομικού Βήματος», συνιδρυτής και μέλoς της Συvτακτικής Επιτρoπής της «Επιθεώρησης τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv» (1980-1984, 1987-1996). Έχει συγγράψει πολλές αυτoτελείς μελέτες, άρθρα και σχόλια για θέματα voμικά (κυρίως ευρωπαϊκoύ δικαίoυ) πoυ έχoυv δημoσιευτεί σε επιστημovικά περιoδικά και συλλoγικoύς τόμoυς στηv Ελλάδα και τo εξωτερικό.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">