ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
See an excerpt

ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Product Id: 15658

Άρθρο 348Α ΠΚ

Series: SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL CRIMINAL LAW
Direction of Series: L. Margaritis
Author: V. Polyzoidou
ISBN: 978-960-562-530-6
Evdoxus: 59373638
Shape: 17 x 24
Pages: 488
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description

Author's Books

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">